Att leda utan att vara chef

En populär 2-dagars utbildning för dig som vill utveckla ditt medvetna ledarskap.

Stockholm-Jönköping-Göteborg

Mer info

 

ICC Coachutbildning i Norge

Oslo – Trondheim – Bergen – Bodö

Jag ingår som gästföreläsare, med fokus på mental träning, i coachingprogrammet.

Mer info finner du på Facebook; Meta-Partner    eller på

www.meta-partner.no

 

Veckokurs i Lysande Retorik

Vi har fått väldigt bra respons på vår 4-dagarskurs i Talar Träning TUFF.

Utbildning riktar sig till dig som vill utveckla dina retoriska och pedagogiska förmågor som talare.

Det kan handla om att;

*Skapa ett tydligt manus

*Utveckla din humor

*Förmågan att hålla sig till den röda tråden

*Hantera rädsla och störande moment

*Improvisera och skapa delaktighet

*Mejsla fram din personliga berättarstil

Vi är max 10 deltagare per gång. Detta för att alla ska få personlig utvecklande feedback och stöd

 

Läs mer på www.cuab.se