Lysande Retorik

Vi har fått väldigt bra respons på vår 4-dagarskurs -Tala så det känns!

Utbildning riktar sig till dig som vill utveckla dina retoriska och pedagogiska förmågor som talare.

Det kan handla om att;

*Skapa ett tydligt manus

*Utveckla din humor

*Förmågan att hålla sig till den röda tråden

*Hantera rädsla och störande moment

*Improvisera och skapa delaktighet

*Mejsla fram din personliga berättarstil

Vi är max 10 deltagare per gång. Detta för att alla ska få personlig utvecklande feedback och stöd

Läs mer på Talasådetkänns!