Välkommen till Lasse Gustavsons hemsida 

Som utbildare vill jag skapa en inre upplevelse hos mina deltagare. Det är där sann utveckling börjar.

Människan är en fantastisk skapelse och kreativa medskapare i både våra egna och andras liv.  På gott och ont.

Med mina utbildningar vill jag inspirera till ett högre medvetenhet kring de mekanismer eller principer som verkar ligga till grund för detta skapande.

Teorierna jag använder mig av, under mina utbildningar ger struktur och förståelse. Tillsammans med det levande exemplet skapas beröring, igenkännande och tilltro.

Min intention är att väcka hopp och kraft till  personlig utveckling för den enskilde och hållbar ledar- och grupputveckling för organisationen.

Eftersom vi alla är begåvade med ej utrustade med manual, så är livet på sätt och vis en upptäcksfärd. Det finns en inre kompass, men det är alla dina val, omedvetna eller medvetna, som ritsar livskartans stigar.

-Att utveckla det finaste du bär och ge det vidare, är ett svar på frågan om……     meningen med livet.

Du kan se mig i TV4 Nyhetsmorgon och lyssna på poddar jag medverkat i.