Välkommen till Lasse Gustavsons hemsida 

Som coach, föreläsare och utbildare, vill jag skapa en inre upplevelse hos mina deltagare.

Det är där sann utveckling börjar.

Människan är en unik skapelse, samt en betydelsefull medskapare i sitt egna och andras liv.

Även om det inte alltid känns så..

Med mina utbildningar vill jag inspirera till ett högre medvetenhet kring de mekanismer eller principer som verkar ligga till grund för ditt och ert medskapande.

Pedagogiskt använder jag mig av teorier och modeller, de skapar struktur och förståelse. Men det är de levande exemplen som generar beröring, igenkännande och tilltro.

Min intention är att väcka hopp, kraft och lust till  personlig utveckling för den enskilde och hållbar ledar- och grupputveckling för organisationen.

Eftersom vi alla är begåvade, med ej utrustade med manual, så är livet på sätt och vis en upptäcksfärd. Det finns en inre kompass, men det är alla dina val, omedvetna eller medvetna, som ritsar livskartans stigar.

 

-Att utveckla det DU bär och ge det vidare, kan vara ett svar på frågan om;

                                       livets mening