Välkommen till Lasse Gustavsons hemsida 

Som föreläsare, teambuildare och kursgivare, vill jag skapa en inre upplevelse hos mina deltagare. Det är där sann utveckling börjar.

Människan är en fantastisk skapelse och vi är oxå fantastiska medskapare i våra egna och andras liv.  Även om det inte alltid känns så..

Med mina utbildningar vill jag inspirera till ett högre medvetenhet kring de mekanismer eller principer som verkar ligga till grund för dit och ert medskapande.

 

Teorierna jag använder mig av under mina utbildningar, ger struktur och förståelse. Tillsammans med det levande exemplet skapas beröring, igenkännande och tilltro.

På detta vis vill jag väcka både hopp och kraft till  personlig utveckling för den enskilde och hållbar ledar- och grupputveckling för organisationen.

Eftersom vi alla är begåvade med ej utrustade med manual, så är livet på sätt och vis en upptäcksfärd. Det finns en inre kompass, men det är alla dina val, omedvetna eller medvetna, som ritsar livskartans stigar.

 

-Att utveckla det finaste du bär, och ge det vidare, kan vara ett svar på frågan om;

                                       meningen med livet