Vem är Lasse?

Lasse-II-MTB-kopia-1024x368

-Starkt att kunna komma tillbaks så…
En vanlig kommentar från kolleger och allmänhet när jag hade börjat jobba på brandkåren igen efter en dramatisk olycka i början av 80 talet.
Jag hade lite svårt att ge något bra svar på vad det var som låg bakom denna revansch.
-Jag var ju allt annat än stark när jag vaknade efter två månaders intensivvård, tänkte jag.
-Men jag var autentisk, äkta och spontant ärlig och det  räckte initialt väldigt långt.

Eftersom jag blev svaret skyldig så började jag söka kunskap som har med återhämtning och framåtskridande att göra. Jag kom i kontakt med Lars-Erik Uneståhls mental träning. Jag tog tjänstledigt några år i början av 90-talet och studerade friskvård, motivationspsykologi och hälsopedagogik på helfart.

Bilden började klarna vad som ligger bakom personlig utveckling, motivation och att lyckas med det man förutsatt sig. Jag började ana vad begreppet resilience betyder i form av naturlig självläkning.

I mitten på 90-talet tog jag också utbildningar rörande gruppdynamik och ledarskap. En av de största förebilder och lärare jag haft där är legenden Will Schutz.

En upplevelse jag hade under den tid jag var medvetslös har också gjort att jag letat efter beskrivningar av nära döden upplevelser. Det närmsta jag kommit för att förstå denna dimension av livet är den kunskapsförmedling som Ambres ger. Ett esoteriskt budskap som verkligen belyser saker och ting i ett annat ljus.

Att dela mina kunskap i föreläsningssammanhang och i längre utbildningar är väldigt meningsfullt. Det är en obetalbar glädje att se andra komma till insikt och känna tilltro till den egna förmågan att skapa det liv de innerst inne längtar efter och har kapacitet för.

Jag tror på;

* människans naturliga självläkning, men att vi också kan behöva stöd för den.

* att det är naturligt att utvecklas och växa, men att det kan vara hotfullt, inte minst för andra.

* att de högsta motivationsfaktorerna är frihet och kärlek, själens vingpar.

Intresserad av att läsa CV?