Jag ger öppna föreläsningar i olika arrangörers regi i främst i Sverige och Norge.

Vanliga teman:

-Jag ska bara….., Utveckla en säkerhetskultur.

-Lysande retorik, om konsten att tala så det känns.

-Dina tankar – Dina möjligheter

-Ändra dina tankar och du ändrar din värld.

-Hållbart samarbete, om värden, etik samt glädjen i att lyckas tillsammans.

-Utforskande Kommunikation och Stödjande Laganda.

-Perspektiv till vardagens problem, ger kraft och inspiration.

-Mental träning, Mindfulness och Stressreglering.

-Personligt ledarskap, ditt ansvar och dina möjligheter.

-Kreativitet, en 7 stegsmodell om medvetet nyskapande.

-Andlighet, om storheten i att vara medmänniska.